Theaterprojecten in Zuid-Afrika en Nederland

Stichting Laway Arts, gevestigd te Kantens, organiseert theaterprojecten waarbinnen ontmoeting, samenwerking tussen mensen vanuit diverse culturen en achtergronden, mix van leeftijden, uitgangspunten zijn. >>

Laway Arts maakt theater, co-producties en organiseert theatertrainingen. >>

Laway Arts organiseert bij de theaterwerkplaats in Kantens creatieve werkdagen waarop deelnemers uiting kunnen geven aan wat de gevolgen van de aardbevingen zijn op hun persoonlijke levens. Het leven van veel inwoners staat momenteel als het ware stil. Dit wordt nu zichtbaar gemaakt in een ‘stil leven’. >>

Laway Arts

Laway Arts, gevestigd te Kantens, organiseert theaterprojecten waarbinnen ontmoeting, samenwerking tussen mensen vanuit diverse culturen en achtergronden, mix van leeftijden, uitgangspunten zijn. Professionele theatermakers begeleiden en coachen deelnemers (amateurs en jonge talenten) en werken aan scholing van deelnemers en kwaliteitsontwikkeling binnen de amateurkunst.
Laway Arts projecten zijn vaak gelinkt aan de omgeving en het dagelijks leven van deelnemers. Naast projecten in Groningen werd de afgelopen jaren ook gewerkt in Afrika met Macebo Mavuso vanuit het platform Laway Arts gevestigd in Johannesburg. >>